1-10V调光电源
1-10V调光电源
工作区/休息区
1-10V调光电源
进入玄关
dali电源
客厅
dali电源
卫浴
卧室
工作区/休息区

感应器探测到有人进入房间,自动开启门廊灯,进门不摸黑。

功能展示

国家级专精特新“小巨人”企业

中国智能家居产业联盟理事单位

上海浦东智能照明联合会理事单位

微波感应器